R - CHANTILLY
  • Tout

RC - Prix de Gouy Plat 1400m - 24K€

RC - Prix du Haras Au Bois Plat 1900m - 28K€

RC - Prix du Chemin Ferre Plat 1900m - 25K€

RC - Prix du Chemin des Officiers Plat 1900m - 25K€

RC - Prix Carling Plat 1500m - 52K€

RC - Prix Magic Night Plat 1500m - 26K€

RC - Prix de Rose Plat 1900m - 30K€

RC - Prix du Bois Rosiere Plat 1800m - 27K€